Poster ve Sunumlar


Güneş (PowerPoint Sunum)

Güneş Lekeleri (Poster)

Güneş Lekeleri (PowerPoint Sunum)

Güneş Leke Sınıflaması (Poster)

23-24. Güneş Çevrimleri Minimumu (PowerPoint Sunum)

Güneş Tutulmaları (PowerPoint Sunum)

Güneş Tutulmaları ve Depremler (PowerPoint Sunum)

01.01.1973 - 31.12.1988 Tarih Aralığından Meydana Gelmiş Güneş Tutulmaları ve Depremler (PowerPoint Sunum)

01.01.1989 - 31.12.2004 Tarih Aralığında Meydana Gelmiş Güneş Tutulmaları ve Depremler (PowerPoint Sunum)


Poster ve sunumların kullanımı ile ilgili olarak B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü - Astronomi Laboratuvarı'nı referans göstermenizi rica ederiz.